“Om een kind op te voeden is een heel dorp nodig.”

Dembaya is een praktijk voor orthopedagogiek waar we zijn gericht op samenwerken. In de praktijk betekent dit: samenwerken met het kind, met de ouders en met de school. Het oude Afrikaanse gezegde hierboven past bij de zienswijze van Dembaya: door met anderen op te trekken en elkaar iets te leren, kom je verder. Dembaya verwijst naar dit concept. Op de ‘Dembaya-manier’ leren we met elkaar telkens weer nieuwe vaardigheden aan.

Ondersteuning en handvatten

Praktijk voor orthopedagogiek Dembaya richt zich op problematiek bij kinderen. Wanneer kinderen en jongeren te maken hebben met angsten, boosheid, problemen thuis of problemen gerelateerd aan leren en stof opnemen, onderzoekt en behandelt Dembaya op een persoonlijke en betrokken manier. Wanneer ouders  behoefte hebben aan hulp of advies bij de opvoeding ondersteunt en helpt Dembaya. Ook reikt Dembaya handvatten aan waarmee zowel de ouders als ook het kind en in overleg ook de school aan de slag kunnen.

Meer informatie?

Wilt u meer weten wat praktijk voor orthopedagogiek Dembaya specifiek voor jou als ouder, je kind of leerling kan doen? Dembaya is de persoonlijke praktijk bij leerproblemen, sociaal emotionele problemen en ontwikkeling- en/of gedragsproblemen. Dembaya helpt jou en je kind of leerling graag verder.

  Intake en beoordeling
  Begeleiding en behandeling
  Opvoedondersteuning
  Diagnostiek en onderzoek

Over ons

Over ons

Dembaya is de praktijk voor orthopedagogiek waar je als ouders, kind en school samenwerkt voor het beste resultaat.

Lees meer
Offerte aanvragen

Offerte aanvragen

Dembaya is de praktijk voor orthopedagogiek waarbij oog is voor kind, ouders en school.

Aanvragen