Dembaya: een warme en betrokken spil

Wanneer je het zwaar hebt, is het fijn dat er mensen zijn in je omgeving die je kunnen helpen en steunen. Vanuit die gedachte geeft Dembaya orthopedagogische ondersteuning aan kinderen, hun ouders en de school. Want problemen zijn er om sámen op te lossen, is de basisgedachte van Dembaya. Dembaya is de praktijk voor orthopedagogiek van geregistreerd basisorthopedagoog Liesbeth Greiving. Persoonlijke ervaringen op Curaçao en met de Afrikaanse cultuur deden haar inzien dat sámenwerken met ouders en het netwerk om het kind heen sneller tot resultaat leidt wanneer er sprake is van gedrag-, leer- of opvoedingsproblematiek bij een kind.

Netwerken en samenwerken

Dembaya is de warme en betrokken spil tussen het kind, de ouders en school. Vaak is een probleem veel breder dan het in eerste instantie lijkt. Dembaya voert gesprekken met de ouders, koppelt terug en bespreekt alle aandachtpunten en oefeningen ook met de partijen rondom het kind, zoals de ouders en de onderwijzers. Betrokkenheid, menselijkheid, belangstelling en liefde voor het kind én de ouders maken de aanpak van Dembaya veelal doeltreffender en sneller leidend tot succes.

Interesse en studie

Liesbeth Greiving studeerde in 2010 af als orthopedagoog aan de Universiteit van Utrecht. Al in haar vroege jeugd constateerde ze aspecten in haar nabije omgeving waar mensen tegenaan liepen, veroorzaakt door mogelijke achterliggende uitdagingen, vaak gerelateerd aan het autismespectrum. Hiermee was haar interesse in ontwikkelings- en gedragsproblematiek gewekt. Na haar studie werkte ze met name in de kinderpsychiatrie waarbij ADHD, autisme en overige gedragsproblematiek centraal stonden. Hier werkte ze als begeleider in de logeeropvang en als sociotherapeut op dagbehandelingsgroepen. Maar ze heeft hiernaast ook tijdelijk in de gehandicaptenzorg gewerkt. Een periode waar ze veel leerde en waar haar interesse voor gedragsproblemen nog meer werd aangewakkerd. In 2014 startte ze als dyslexiebehandelaar en remedial teacher. Daarbij was de switch gemaakt van kinderpsychiatrie naar leerproblematiek. Ze verhuiste in 2015 van Hengelo naar Rotterdam en startte als zzp-er, om op deze manier voor verschillende organisaties te kunnen werken en afwisseling en uitdaging in haar werk te behouden. In 2019 maakt Liesbeth de stap naar de jeugdhulpverlening. De mogelijkheid om kinderen persoonlijk te helpen, te behandelen en daarbij maatwerk te kunnen leveren, spreekt Liesbeth aan. Het zijn aspecten die ze miste in de jaren waarin ze zich bezighield met met name dyslexiebehandeling. Dit is dan ook de reden dat ze binnen Dembaya een combinatie van behandeling van zowel leerproblematiek als gedragsproblematiek aanbied.

Naast Orthopedagoog (SKJ en NVO geregistreerd) is Liesbeth ook moeder van zoontje Mason (2018) en bonusmoeder van een dochter (2015). Haar vriend en vader van de kinderen heeft Afrikaanse roots. Samen wonen ze in het gezellige Rotterdam Noord.

 

Onze diensten

Onze diensten

Dembaya is de praktijk voor hulp bij leerproblemen, sociaalemotionele problemen, gedrags- of opvoedingsproblemen.

Lees meer
Offerte aanvragen

Offerte aanvragen

Dembaya is de praktijk voor orthopedagogiek waarbij oog is voor kind, ouders en school.

Aanvragen