Diagnostisch onderzoek

Dembaya helpt en ondersteunt vanuit een betrokken houding. Bij het diagnosticeren en onderzoeken stelt praktijk voor orthopedagogiek Dembaya daarom altijd het unieke kind met al zijn bijzonderheden en persoonlijkheden centraal. Het zogenaamde geven van labels is nooit de insteek bij dergelijk onderzoek. Om echter tot een compleet beeld te komen kan er een sterkte- en zwakte analyse in vaardigheden gemaakt worden, waarbij er aandacht is voor intelligentie, coping, executieve vaardigheden en sociaal-emotionele ontwikkeling. Door middel van handelingsgerichte diagnostiek krijg je als ouder en/of leerkracht praktische handvaten aangereikt. Mogelijke onderzoeken zijn:

  • een persoonlijkheidsonderzoek;
  • een Intelligentieonderzoek;
  • een onderzoek naar sterke en zwakke kanten gericht op specifiek executieve vaardigheden, coping etc.;
  • een analyse van gedragsproblemen.

 

Aan de hand van de verzamelde informatie krijgt Dembaya een goed beeld van het kind. Op basis hiervan zorgt Dembaya voor een aanpak waarbij het kind het beste tot zijn recht komt. Vanuit de resultaten van het onderzoek kan er eventueel gestart worden met behandeling bij Dembaya, maar ouders en/of school kunnen er ook voor kiezen om zelf met de praktische handvaten aan de slag te gaan. Het uiteindelijke doel is om een kind tot bloei te laten komen. Wanneer er aanleiding is voor vermoedens richting complexere problematiek, dan verwijst Dembaya door.

Wil je meer weten wat Dembaya voor jou en je kind of leerling kan betekenen? Bel voor meer informatie of een persoonlijke kennismaking: 0641681195.

Over ons

Over ons

Dembaya is de praktijk voor orthopedagogiek waar je als ouders, kind en school samenwerkt voor het beste resultaat.

Lees meer
Onze diensten

Onze diensten

Dembaya is de praktijk voor hulp bij leerproblemen, sociaalemotionele problemen, gedrags- of opvoedingsproblemen.

Lees meer
Offerte aanvragen

Offerte aanvragen

Dembaya is de praktijk voor orthopedagogiek waarbij oog is voor kind, ouders en school.

Aanvragen